ఆచార్య దేవోభవ

ఆచార్య దేవోభవ
ఆచార్య దేవోభవ

1, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

నలోపాఖ్యానం - నలదౌత్యం

నలుడే దూతగా మారి దమయంతి వద్దకు వెళ్ళిన వైనం. అరుదైన రాయబారం, నలదౌత్యం..
కౌముది మాసపత్రిక, వ్యాసకౌముది విభాగంలో(నలోపాఖ్యానం) చూడండి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి