ఆచార్య దేవోభవ

ఆచార్య దేవోభవ
ఆచార్య దేవోభవ

1, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

నలోపాఖ్యానం - పంచనలీయమ్

నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు, పంచనలీయ ఘట్టం...

నలరూపంలో ఉన్న ఆయిదుగుర్నీ వాగ్దేవి ఎంత చతురతతో వర్ణించిందో తెలుసుకోవాలంటే, కౌముది మాసపత్రిక ఆగష్టు సంచికలో వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడగలరు.

కౌముది పత్రికాసంపాదకులకు నా ధన్యవాదాలు.


4, జులై 2012, బుధవారం

దమయంతీ స్వయంవరం - ౩

దమయంతీ స్వయంవర ఘట్టం జరుగుతూ ఉన్నది..పలుకుబోణి తేటపలుకుల కోసం, నా నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు, కౌముది మాసపత్రిక జులై సంచికలో వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడండి...

1, జూన్ 2012, శుక్రవారం

దమయంతీ స్వయంవరం - ౨

అసలు స్వయంవరమంటే ఏంటి? ఎల్లా జరుగుతుంది? మన సినిమాల్లో చూపించినట్టు రాకుమారి వరమాల పుచ్చుకుని సభలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నచ్చినవాళ్ళ మెళ్ళో మాల వేసిరావడమేనా!
అసలు స్వయంవరపద్ధతి తెలుసుకోవాలనుందా!
అయితే కౌముది పత్రికి జూన్ సంచిక, వ్యాసకౌముది విభాగంలో నా నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు చదవండి.

ఎంతో సహనంతో నా వ్యాసాల్ని ప్రచురిస్తున్న కౌముది సంపాదకులకు నా బ్లాగు ముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.

1, మే 2012, మంగళవారం

దమయంతీ స్వయంవరం

నలోపాఖ్యానంలో "దమయంతీ స్వయంవర" ఘట్టానికి వచ్చేశాం. నన్నయ్యగారు క్లుప్తంగా నాలుగు పద్యాల్లో ముగించిన ఈ ఘట్టాన్ని విస్తరించి రాస్తున్నాను, అందరికీ అసలు స్వయంవరం అంటే ఏంటి, ఆ పద్ధతులూ, సంప్రదాయాలూ తెలియాలని. మొత్తం మూడు లేదా నాలుగు భాగాలుగా వస్తుంది ఈ ఘట్టం.

మొదటిభాగం కోసం కౌముది మాసపత్రిక, "వ్యాసకౌముది" విభాగంలో చూడగలరు.

1, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

నలోపాఖ్యానం - నలదౌత్యం

నలుడే దూతగా మారి దమయంతి వద్దకు వెళ్ళిన వైనం. అరుదైన రాయబారం, నలదౌత్యం..
కౌముది మాసపత్రిక, వ్యాసకౌముది విభాగంలో(నలోపాఖ్యానం) చూడండి.

1, మార్చి 2012, గురువారం

దూత్యసిద్ధి - దమయంతీ విరహము - స్వయంవర ప్రకటనము

నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు......

ఈ వ్యాసంకోసం కౌముది మాసపత్రికలో వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడగలరు.

లంకె కోసం ఇక్కడ నొక్కగలరు.

1, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

నలోపాఖ్యానం - హంసదౌత్యం

నలదమయంతుల కలయికకు కారణభూతమైన హంస గురించి, అది చేసిన దౌత్యం గురించి ఈ వ్యాసంలో వ్రాశాను.

వ్యాసంకోసం, కౌముదిలో వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడగలరు.....

1, జనవరి 2012, ఆదివారం

ఇక "కౌముది" లో నా పురాణ పఠనం - "నలోపాఖ్యానం"

ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న ఈ నలదమయంతుల కథ ఇక "కౌముది పత్రిక"లో కొనసాగిస్తాను. ప్రచురిస్తున్న, సాహితీ ప్రియులు "కౌముదిపత్రిక సంపాదకుల"కు నా ధన్యవాదాలు. ఎప్పటిలానే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరంతా ఆదరిస్తారని, ఆశీర్వదిస్తారని భావిస్తున్నాను. తప్పులుంటే మన్నించి చెప్తే, తెలుసుకుని ఒద్దికతో మార్చుకుంటాను. సాహితీప్రియుల విలువైన సలహాలు నాకు మార్గదర్శకాలు....

ఈ వ్యాసాలకోసం కౌముది జనవరి సంచిక, వ్యాసకౌముది విభాగంలో చూడవచ్చు....