ఆచార్య దేవోభవ

ఆచార్య దేవోభవ
ఆచార్య దేవోభవ

1, మే 2012, మంగళవారం

దమయంతీ స్వయంవరం

నలోపాఖ్యానంలో "దమయంతీ స్వయంవర" ఘట్టానికి వచ్చేశాం. నన్నయ్యగారు క్లుప్తంగా నాలుగు పద్యాల్లో ముగించిన ఈ ఘట్టాన్ని విస్తరించి రాస్తున్నాను, అందరికీ అసలు స్వయంవరం అంటే ఏంటి, ఆ పద్ధతులూ, సంప్రదాయాలూ తెలియాలని. మొత్తం మూడు లేదా నాలుగు భాగాలుగా వస్తుంది ఈ ఘట్టం.

మొదటిభాగం కోసం కౌముది మాసపత్రిక, "వ్యాసకౌముది" విభాగంలో చూడగలరు.

1 కామెంట్‌: