ఆచార్య దేవోభవ

ఆచార్య దేవోభవ
ఆచార్య దేవోభవ

1, జూన్ 2012, శుక్రవారం

దమయంతీ స్వయంవరం - ౨

అసలు స్వయంవరమంటే ఏంటి? ఎల్లా జరుగుతుంది? మన సినిమాల్లో చూపించినట్టు రాకుమారి వరమాల పుచ్చుకుని సభలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నచ్చినవాళ్ళ మెళ్ళో మాల వేసిరావడమేనా!
అసలు స్వయంవరపద్ధతి తెలుసుకోవాలనుందా!
అయితే కౌముది పత్రికి జూన్ సంచిక, వ్యాసకౌముది విభాగంలో నా నలోపాఖ్యానం కొనసాగింపు చదవండి.

ఎంతో సహనంతో నా వ్యాసాల్ని ప్రచురిస్తున్న కౌముది సంపాదకులకు నా బ్లాగు ముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి